SW's / sociaalwerkbedrijf

Wij slaan de brug tussen doof, slechthorend en horend waardoor deze medewerkers beter integreren, communiceren en gedetacheerd kunnen worden. 

Met onze producten bedienen wij de SW’s in Nederland rondom doof-vriendelijkheid en gebaren met het oog op veiligheid.

Deze producten zijn bedoeld voor bedrijven die dove en slechthorende werknemers in dienst hebben en meer aandacht aan deze groep willen geven. Door middel van onze speciaal ontwikkelde gebarenscan voor de SW-bedrijven brengen wij doof- en slechthorendheid binnen uw bedrijf in kaart. Naar aanleiding hiervan maken wij samen met u een keuze uit onze gebarenboxen voor het SW-bedrijf. Zo biedt u uw werknemers een gelijkwaardige plek. Onze gebarenboxen geven u de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan. Hierdoor geeft u horende, dove en slechthorende werknemers de kans beter met elkaar te communiceren.

Naar aanleiding van een gesprek kunnen wij u adviseren welke gebarenbox het beste bij u past. Het is mogelijk om na het volgen van de verschillende cursussen gebruik te maken van onze opvolgtrainingen. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Box 1 Horende medewerkers training
Dove en slechthorende medewerkers worden vaak overgeslagen of niet efficiënt genoeg ingezet. Met de participatiewet is het de kunst om alle mensen aan het werk te krijgen. Dove medewerkers kunnen vaak goed werk verrichten, alleen hebben ze dan wel de juiste tools nodig. 
Lees meer... Aanvragen
Box 2 Doof / SH medewerkers training
Gebaren.nl biedt gebarentraining, zowel NGT als NmG, aan dove en slechthorende werknemers om zo hun taalvaardigheid en gespreksvaardigheid te vergroten. Veel gebarengebruikers binnen SW bedrijven hebben niet allen van kleins af aan op school gebarentaalonderwijs genoten. 
Lees meer... Aanvragen
Box 3 Veiligheid
Dreigt een gevaar, maak een gebaar! Deze box brengt de knelpunten van signalering binnen uw bedrijf in kaart met de nodige oplossingen, leert daar waar nodig de werknemers de basis veiligheidsgebaren aan en maakt uw BHV’ers bewust van de dove werknemers binnen uw bedrijf en hoe te handelen in geval van nood. 
Lees meer... Aanvragen
Box 4 Gebarenmateriaal
Vraag aandacht voor het maken van een gebaar! Heeft u werknemers die in de dagelijkse communicatie gebaren gebruiken (doof, slechthorend, Downsyndroom, doofblind)? 
Lees meer... Aanvragen