11 februari 2019 / N. Fluitman

Wij hebben ons mogen aansluiten als Taalpartner bij het Taalakkoord!

Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het Nederlands. Onder deze mensen ook mensen die doof of slechthorend zijn en gebarentaal als moedertaal hebben.  Gebaren.nl zet zich al jaren in voor het verbeteren van de gebarenvaardigheid op de werkvloer voor horende maar ook dove en slechthorende medewerkers. Zo werken wij mee aan een goede basiskennis en vaardigheid in de Nederlandse gebarentaal. Niet iedere dove medewerker heeft in zijn schoolcarrière gebarentaal – taallessen genoten. Op welke school heeft men gezeten, in welke periode, in welk land en op welk opleidingsniveau speelt hierbij een rol. Vaak heeft geen één dove medewerker hetzelfde verhaal. Daarom is aandacht hiervoor op zijn plaats.

Met een goede basis in de moedertaal (gebarentaal) kan men doorbouwen in een tweede taal, in dit geval de Nederlandse geschreven taal. Wij vonden dat we daarmee een volwaardig taalpartner konden worden van het Taalakkoord en dat vonden zij ook! De Nederlandse gebarentaal verdient een plek tussen alle aandacht voor het leren van de Nederlandse taal! Wij zijn er dan ook trots op dat dit gelukt is. Met deze plek als Taalpartner op de lijst van het Taalakkoord vragen wij aandacht voor de dove medewerker die ook wil werken aan zijn taalontwikkeling. Deze medewerker heeft daarbij de Nederlandse gebarentaal als uitgangspunt nodig om daarna vaardiger te worden in de Nederlandse geschreven taal en aan te kunnen sluiten bij deze taallessen.

Wij hopen dat ons voorbeeld gevolgd zal worden door andere gebarentaal aanbieders. Laten we samen de Nederlandse gebarentaal een volwaardige plek geven in het taalaanbod voor medewerkers die zich willen ontwikkelen in de Nederlandse taal maar hier de gebarentaal bij nodig hebben!

Partners van het Taalakkoord zetten zich in voor taal op de werkvloer. Zo kunnen werknemers met een taalachterstand productiever, gezonder, veiliger en met meer plezier werken en bovendien actiever meedoen in de samenleving.

Gebaren.nl slaat de brug tussen doof, slechthorend en horend waardoor deze medewerkers beter integreren, presteren, communiceren en gedetacheerd kunnen worden. Met onze producten en diensten biedt u uw werknemers een gelijkwaardige plek waardoor u horende, dove en slechthorende werknemers de kans biedt beter met elkaar te communiceren.

Gebaren.nl maakt het mogelijk!

Wilt u informatie ontvangen mail ons dan op info@gebaren.nl vraag naar ‘informatie gebarentaal op de werkvloer’.