Privacybeleid
Gebaren.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus met oog op de wet AVG. Bij het bezoeken van onze website laat u online sporen na, dat vraagt om bewust informeren en beveiligen. Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Uw gegevens worden verwerkt om nieuws te versturen, uw aanmelding te verwerken voor onze bedrijfsactiviteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend, als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zoals redelijke bedrijfsuitoefening rechtvaardigt, met derden gedeeld. Uw gegevens worden niet langer dan wettelijk noodzakelijk door ons bewaard. Dit doen wij zorgvuldig. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Voorwaarden Strippenkaarten

1. Inschrijving
* De inschrijving voor een training vindt uitsluitend plaats door digitale inschrijving.
* U bent verplicht de naam/namen van de deelnemer(s) aan te geven die deze les gaat/gaan volgen. Het aantal namen is evenredig met het aantal strippen dat u voor deze specifieke les gebruikt.
* Bij aanvang van de les controleert de docent de namen van de deelnemers die zich hebben ingeschreven. Als uw naam niet op de lijst voorkomt kunt u geweigerd worden door de docent. De docent kan u verzoeken u te legitimeren.
* Facturering/betaling geschiedt digitaal via iDEAL, Bancontact of op factuur. De factuur wordt altijd automatisch naar de contactpersoon per mail toegezonden. Pas na betaling worden de strippen toegevoegd aan uw account.
* Een strippenkaart is één kalenderjaar geldig, daarna vervallen alle overgebleven strippen.
* U kunt alleen inschrijven op de lessen waarvoor u de strippenkaart heeft gekocht. U kunt met een strippenkaart Voorlezen met Gebaren niet naar een les NGT.
* U kunt niet op een andere locatie deelnemen dan uw strippenkaart aangeeft. U kunt met een strippenkaart voor Zwolle niet naar een les in Utrecht.

2. Deelname eisen
NGT: U dient minimaal één cursus NGT gevolgd te hebben voordat u deel kunt nemen aan deze trainingen.
NmG: U dient minimaal één cursus NmG gevolgd te hebben voordat u deel kunt nemen aan deze trainingen.
Familiegebaren: U dient minimaal twee cursussen NGT dan wel NmG gevolgd te hebben voordat u deel kunt nemen aan deze trainingen.
Voorlezen met gebaren: Geen specifieke voorkennis vereist.

3. Annulering
* U kunt na aanschaf van een strippenkaart inschrijven op alle lessen in de agenda die deze strippenkaart aangaan.
* U kunt tót 30 dagen voorafgaand aan de trainingsdag uw gereserveerde plek in de les zonder gevolgen annuleren. Uw ingezette strip wordt dan door ons terug aan uw account toegevoegd, zodat u deze opnieuw kunt gebruiken.
* Annuleert u binnen 30 dagen voorafgaand aan de trainingsdag krijgt u deze strip NIET terug. U betaalt dan als het ware 1 strip per deelnemer aan annuleringskosten.
* Annulering van een inschrijving voorafgaand aan een training dient per mail te worden doorgegeven via info@gebaren.nl. Deze annulering is pas geldig na bevestiging per mail van Gebaren.nl.
* Wijziging van een inschrijving voorafgaand aan een training dient per mail te worden doorgegeven via info@gebaren.nl. Naamswijzigingen worden tot 24 uur voor aanvang van de training geaccepteerd. Deze wijziging is pas geldig na bevestiging per mail van Gebaren.nl. Op deze manier kunt u alsnog uw strip gebruiken bij verhindering van een deelnemer binnen 30 dagen voorafgaand aan de training.

4. Uitval training
* Uitval van een training is geen reden voor kosteloze annulering. De annuleringsvoorwaarden blijven te allen tijde van toepassing.
* In uitzonderlijke gevallen behoudt Gebaren.nl zich het recht een training te annuleren. In dit geval worden de ingeschreven deelnemers zo snel mogelijk hiervan op de hoogte gebracht. U krijgt in onderstaande situaties uw gebruikte strip van de betreffende training terug op uw account. Ook verlengen wij uw strippenkaart met 1 maand, zodat u voldoende mogelijkheid heeft deze les op een ander moment te plannen.
- Indien het aantal deelnemers van een les minder dan 4 is, behoudt Gebaren.nl zich het recht deze les te laten vervallen. U kunt ervan uitgaan dat wij ernaar streven alle lessen (ook met minder dan 4 deelnemers) door te laten gaan.
- Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Gebaren.nl, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging van een docent niet mogelijk blijkt te zijn zal de les worden geannuleerd.
- Gebaren.nl maakt gebruik van gehuurde externe locaties. Mocht deze door onvoorziene omstandigheden niet meer beschikbaar zijn op de vastgelegde data zal Gebaren.nl, indien mogelijk, zorgdragen voor een vervangende locatie. Indien een vervangende locatie niet gerealiseerd kan worden zal de training worden geannuleerd.
- Een training kan door Gebaren.nl worden geannuleerd indien bijzonder weers- en/of verkeersomstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Gebaren.nl behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. We raden aan deze algemene voorwaarden regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 27-06-2019.