Gebaren.nl

http://www.gebareninzicht.nl/

De site waar je alles over de Nederlandse gebarentaal kunt vinden. Op deze website wordt kennis over gebarentaal gepresenteerd in gebarentaal. De dovengemeenschap wordt vaak bij onderzoek betrokken doordat er opnames van doven worden gemaakt voor taalkundig onderzoek. Als het onderzoek klaar is en gepubliceerd, is het alleen nog voor taalkundigen toegankelijk. Deze website wil kennis over gebarentaal ter beschikking stellen aan de dovengemeenschap, door informatie primair in gebarentaal aan te bieden.
Wat is gebarentaal?

“Gebarentaal is de natuurlijke taal van doof geboren mensen” Gebarentaal is een visuele taal. De taal wordt zichtbaar gemaakt door handen, mimiek en houding. De Nederlandse gebarentaal is een volwaardige taal, een taal met een eigen grammatica. De gebaren die bij de gebarentaal horen zijn anders dan gebaren die horende mensen gebruiken wanneer zij spontane gebaren maken onder het spreken. Gebarentalen zijn over de hele wereld anders; je spreekt de gebarentaal van het land waar je geboren wordt. Het is een natuurlijke taal, de taal is niet bedacht, maar op een natuurlijke manier ontstaan. Er zijn rond de 6.000 levende gesproken talen, en voor zover we tot nu toe weten zo'n 140 gebarentalen. (De teller staat nu op 140, en is in de afgelopen tien jaar gegroeid vanaf 120, vooral door meer onderzoek in verschillende delen van de wereld. De meest gezaghebbende bron op dit gebied is de Ethnologue, die een inventaris van talen hebben en die door experts in de hele wereld wordt gevoed. Voor gebarentalen, zie http://www.ethnologue.com/subgroups/deaf-sign-language.


Is gebarentaal een echte taal?

Ja! Gebarentaal is een echte taal. In 1960 was het de taalkundige William Stokoe uit de VS die dit gegeven als eerste wist aan te tonen. Gebarentalen voldoen aan de definitie van taal. Gebarentalen zijn op een natuurlijke manier ontstaan en gebarentaal bestaat zoals iedere andere taal uit soorten bouwstenen, betekenisloze elementen, waarmee de gebaren zijn opgebouwd. Gebaren zijn conventioneel, dit betekent dat er in de loop van de tijd overeenkomsten zijn gegroeid over de betekenis van bepaalde gebaren. De koppeling van de gebaren en hun betekenis is arbitrair. Dit betekent dat de betekenis van een gebaar en het gebaar opzich willekeurig zijn. Gebarentaal kan dus beschouwd worden als een systeem van natuurlijk ontstane regels waarmee mensen kunnen communiceren.(bron: De Nederlandse Gebarentaal, Schermer e.a. ISBN9073460190)


Worden gebaren bedacht?

Nee, gebaren worden niet echt bedacht: ze ontstaan op een natuurlijke manier. Sommige gebaren worden gemaakt naar aanleiding van de vorm van iets, dit noemen we iconische gebaren. Bijvoorbeeld, een huis in Nederland heeft een puntdak, met je handen maak je de vorm van het ‘standaard’ huisje, dit betekent in Nederland ‘huis’. In Griekenland hebben de huizen geen puntdaken, maar zijn alle huizen plat en heeft alleen de kerk een puntdak. Dus wie weet, misschien betekent het Nederlandse gebaar huis daar in Griekenland wel kerk?!! Soms helpt het je wel bij het leren van de gebaren, dat je weet waarom het gebaar zo is.Andere gebaren in de Nederlandse gebarentaal hebben helemaal niets te maken met de vorm van wat je bedoelt, dit noem je arbitraire gebaren. Want weet jij hoe ‘vakantie’ er uitziet? We gaan het proberen uit te leggen: Je maakt met een 'B-hand' een beweging vanaf je kin. Je merkt het al, lastig om het zo uit te leggen en te begrijpen! Waarom het gebaar zo wordt gemaakt, weet niemand. Het is gewoon zo. In het gesproken Nederlands vraag je ook niet waarom een ‘tafel’ tafel heet, het is gewoon zo!


Gebarentaal is niet internationaal

Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, is de gebarentaal dus niet in ieder land het zelfde! Maar, wanneer dove mensen uit verschillende landen elkaar tegenkomen, kunnen ze wel makkelijker met elkaar communiceren. De verschillende gebarentalen hebben wel één heel erg belangrijke overeenkomst, ze zijn allemaal visueel! Je maakt de taal op dezelfde manier: de gebaren zijn anders, maar je hebt dezelfde mogelijkheden. Bijv. aanwijzen en uitbeelden en dan langzaam elkaar duidelijk maken welke gebaren erbij horen. De basis is hetzelfde: visueel en manueel (met je handen). Je hebt het dus niet over internationale gebarentaal, maar over internationale gebaren. Deze gebaren worden onderling afgesproken, door elkaar overgenomen en gebruikt.