Integratie

Maak een gebaar op de werkvloer, dan voelt ook de dove of slechthorende collega dat hij of zij onderdeel uitmaakt van het team. 

Het lijkt zo logisch maar vaak wordt het overgeslagen, train de mensen om de dove persoon in het maken van een gebaar en het team zal beter samenwerken en functioneren.

Met de participatiewet is het de kunst om alle mensen aan het werk te krijgen. Dove medewerkers kunnen vaak goed werk verrichten, alleen hebben ze dan wel de juiste tools nodig. De belangrijkste tool is communicatie. Wij slaan de brug tussen doof en horend, waardoor deze medewerkers gemakkelijker kunnen worden gedetacheerd. Dove en slechthorende medewerkers worden vaak overgeslagen of niet efficiënt genoeg ingezet.

Laat een van onze HBO-gediplomeerde gebarentaaldocenten komen om een workshop of cursus te verzorgen binnen uw bedrijf. Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden.
Kennismakingsworkshop Gebaren op de werkvloer
Een creatieve workshop waarin wij met het oog op uw dove collega de gebarentaal op verrassende wijze onder de aandacht brengen. Wij geloven in de wijze woorden van Confucius: ‘Ik hoor & Ik vergeet, Ik zie & Ik onthoud, Ik doe & Ik begrijp’.

Lees meer... Aanvragen
Voor collega’s training NGT /NmG Gebaren op werkvloer
Maak een gebaar op de werkvloer, dan voelt ook de dove collega dat hij of zij onderdeel uitmaakt van het team. Het lijkt zo logisch maar vaak wordt het overgeslagen, train de mensen om de dove persoon in het maken van een gebaar en het team zal beter samenwerken en functioneren.

Lees meer... Aanvragen
Dreigt een gevaar, maak een gebaar!
Dreigt een gevaar, maak een gebaar! Deze box brengt de knelpunten van signalering binnen uw bedrijf in kaart met de nodige oplossingen, leert daar waar nodig de werknemers de basis veiligheidsgebaren aan en maakt uw BHV’ers bewust van de dove werknemers binnen uw bedrijf en hoe te handelen in geval van nood. 
Lees meer... Aanvragen
Gebarentoolbox
Vraag aandacht voor het maken van een gebaar! Heeft u werknemers die in de dagelijkse communicatie gebaren gebruiken (doof, slechthorend, Downsyndroom, doofblind)? 
Lees meer... Aanvragen