Familiegebarentraining doelgroep: ouders/familieleden van gebarentaalvaardige kinderen
trainingsmoment: maandagavond
duur training: avondtraining 2,5 uur
locatie: Utrecht - Zwolle


Deze training is speciaal voor ouders en familieleden van dove of slechthorende kinderen die dagelijks gebaren gebruiken. De deelnemers hebben allemaal al hun basisvaardigheden verworven en komen naar deze les om hun gebarenvaardigheid onder leiding van een docent te oefenen en te vergroten.
Lesdoelen:
  • De deelnemer is toegepast op de thuissituatie (kind tussen 0-16 jaar) gebarenvaardiger geworden 
  • De deelnemer heeft na het volgen van de les zijn/haar gebarentempo verhoogd 
  • De deelnemer heeft nieuwe gebaren geleerd die van toepassing zijn op de leeftijd van zijn/haar kind 
  • De deelnemer heeft kennisgemaakt met andere ouders/familieleden die in een zelfde situatie verkeren 
  • De deelnemer weet nog beter welke modaliteit (NGT of NmG) hij/zij gebruikt wanneer er thuis gecommuniceerd wordt in gebaren
Inhoud: We behandelen de gebaren(taal) die je thuis gebruikt. We bieden deze lessen op maat, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen die het betreft (0-16 jaar). Hierdoor behoren NGT, NmG en een stukje voorlezen met gebaren tot de mogelijkheden. Een nevendoel van deze lessen is het lotgenotencontact met andere ouders en familieleden. Wij differentiëren in de les op verschillende niveaus middels oefenmateriaal dat voorhanden is. We gebruiken themamateriaal dat aansluit bij de beleving van kinderen in verschillende leeftijden. Van voorlezen met een gebaar tot het samen bespreken van een aardrijkskundewerkstuk. Dit materiaal wordt binnen de verschillende thema’s altijd op deze manier meegenomen, waardoor de deelnemers zelf de keuze kunnen maken waar hun behoefte het beste op aansluit.