Kdv / peuterspeelzaal

Gebaren inzetten op het kinderdagverblijf geeft, naast dat het educatief is, veel plezier en binding tussen de kinderen en de leidsters. Gebaren bij het spreken verduidelijken wat je zegt en kan een kind net die extra zekerheid bieden. 
Op een positieve manier gebruik maken van nuttige gebaren ondersteunt de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind. Wij verzorgen workshops en trainingen op locatie, met oog voor specifieke doelgroepen. Hierbij kunt u denken aan meertaligheid, taalachterstand, VVE en plezier in taal voor ouders en kind.
Gebaren doe je zo

Het dagritme van het kind ondersteunen met gebaren in het dagelijks leven op het KDV staan centraal in de lezing of workshopreeks. 
Lees meer... Aanvragen
Voorlezen met gebaren
Beleef het voorleesverhaal! Kinderen verwerken de aangeboden woordenschat door motorisch, visueel en auditief bezig te zijn. 
Lees meer... Aanvragen
VVE/taalachterstand

Bent u een VVE-locatie, heeft u te maken met taalachterstand of bent u op zoek naar nascholing op het gebied van taalontwikkeling? 
Lees meer... Doelgroepen
Zingen met gebaren
‘In de maneschijn’, wie zingt dit liedje niet? Zonder schroom gebaart iedereen mee. En waarom? 
Lees meer... Aanvragen