Nascholing Nederlands met Gebaren doelgroep: professionals/particulieren die NmG kunnen
trainingsmoment: maandagmiddag - maandagavond
duur training: dagtraining 3 uur - avondtraining 2,5 uur
locatie: Utrecht - Zwolle


We bieden gebarentaaltraining Nederlands met Gebaren. Je hebt al eerder een cursus gevolgd en hebt daardoor al basisvaardigheden opgedaan. Dit is geen cursus waarin je vanaf de basis NmG leert; we gaan juist de al opgedane vaardigheden oefenen waardoor je het in de vingers blijft houden. We differentiëren in de lessen op niveau, zodat deze altijd aansluiten bij jouw eigen vaardigheden. Per les behandelen we andere thema’s, waardoor geen les hetzelfde is.
Lesdoelen:
  • De deelnemer is gebarenvaardiger geworden bij het spreken 
  • De deelnemer kan de grammaticale aspecten uit de gebarentaal nog beter toepassen bij het inzetten van NmG 
  • De deelnemer heeft na het volgen van de les zijn/haar gebaren- en spreektempo weten te verhogen 
  • De deelnemer kan nog meer gebaren inzetten op de dagelijkse momenten die voor hem of haar van belang zijn 
  • De deelnemer heeft nieuwe gebaren geleerd bij de behandelde thema’s uit de les 
  • De deelnemer durft met onbekende mensen vrijuit te converseren in NmG
Inhoud: Binnen de NmG lessen streven we ernaar alles te ondersteunen met een gebaar. In de les staat het oefenen van NmG met stem erbij centraal. Enkele oefeningen zullen zonder stem worden uitgevoerd, hiermee oefenen we het aflezen van gebaren. Maar in onze lessen staat het vloeiender leren gebaren bij het spreken voorop. Alle deelnemers hebben de basisvaardigheden al verworven en komen naar deze (na)scholing om deze vaardigheid te behouden en daar waar mogelijk uit te breiden. Dit betekent concreet dat we zoveel mogelijk thematisch oefenen met verhalen vertellen in NmG of samen conversaties ondersteunen met gebaren. Middels oefenmateriaal wat voorhanden is in de les differentiëren we automatisch op niveau. Per thema zorgen we voor materiaal dat basisvaardigheid van NmG 1 en 2 weerspiegelt en materiaal voor gevorderde gebarengebruikers. Zo kan iedereen op zijn of haar eigen niveau zijn vaardigheden optimaliseren.