Voor WIE en WAAROM

Senioren en mensen met dementie kunnen wellicht de gebaren niet meer onthouden, ze kunnen er wel van genieten en profiteren. Want zoals Confucius ooit zei: ‘I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand’.  
Verzorgend personeel, familie en vrijwilligers kunnen de gebaren wel onthouden, leren maken en toepassen in de communicatie met ouderen. Het beoogde doel: gebaren bij het spreken hebben een direct effect op de communicatie met, beweging en beleving van ouderen. Want door het gebaar te maken ziet hij of zij een extra plaatje bij het woord. Soms wordt door het gebaar de handeling voorgedaan. Het gebaar kan het steuntje in de rug zijn om tot begrip of letterlijk in beweging te komen. Het maken van een gebaar voor iemand of samen met iemand geeft meer contact en interactie. 
Ouderen SH / slechtzienden
Houd elkaars handen vast en maak samen het gebaar! Veel ouderen krijgen te maken met afnemend gehoor en zicht. Ook voor deze doelgroep is het inzetten van een gebaar een prettige ondersteuning bij de communicatie. 
Lees meer... Aanvragen
Dementie
Wanneer we gebaren maken met mensen die lijden aan dementie kunnen we de communicatie en kwaliteit van leven positief beïnvloeden. Mensen met dementie doorlopen verschillende fases waarin het lichamelijk en geestelijk functioneren steeds meer afbrokkelt.  
Lees meer... Aanvragen
Onderzoek
Er zijn verschillende onderzoeken die argumenten hebben gevonden voor het gebruiken van een gebaar bij het communiceren met ouderen en specifiek bij mensen met dementie. Wij denken dan ook dat wij nu al kunnen stellen dat gebaren met mensen met dementie de communicatie én de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. 
Lees meer... Aanvragen