Taal achterstand / VVE

Het inzetten van een gebaar bij het spreken kan drempelverlagend werken voor kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal. 

Kinderen groeien, ontwikkelen en leren optimaal wanneer zij zich veilig voelen en een goed en prettig contact hebben met hun verzorgers. Door een gebaar bij het spreken te gaan toepassen bevorderen we het oogcontact tussen beide sprekers. In dit geval het kind en de verzorger. Omdat er nu oogcontact gemaakt moet worden en we dit beseffen, kijken we elkaar veel meer in de ogen. Elkaar zien is elkaar verstaan, elkaar verstaan is elkaar begrijpen, elkaar begrijpen geeft vertrouwen in elkaar, elkaar vertrouwen schept een band, de emotionele band waar je als pedagogisch medewerker op hoopt en waar je je met hart en ziel voor inzet. 
Voor kinderen
Gebruik ons als voorbeeld voor uw professionals. Wij komen naar u toe! Een HBO-gediplomeerd gebarendocent, die veel ervaring heeft met deze doelgroep, gaat een uur lang met de kinderen aan de slag. Dit kan in de vorm van een voorleesvoorstelling of in een losse workshop ‘Gebaren doe je zo’. Gebaren worden direct gekoppeld aan plaatjes en het Nederlandse woord. Ons motto hierbij is ‘Samen spelen, samen gebaren, samen lezen en samen leren’. De inzet van gebaren bij het spreken in combinatie met boeken en verschillende educatieve spelmaterialen bieden medewerkers inspiratie.
Aanvragen
Voor leraren/leidsters
Een gebaar legt uit, is herkenbaar en stimuleert kinderen om mee te doen. Gebaren kunnen een positieve stimulus zijn in het leren van de Nederlandse taal. Het gebaar werkt drempelverlagend in de communicatie tussen professional en kind. Schep een klimaat waarin taal leren gelijk staat aan samen plezier hebben. Wij trainen uw medewerkers in het maken van een gebaar op het juiste moment. Creativiteit in de communicatie staat centraal. Verrijk het taalaanbod en verduidelijk middels het gebaar het Nederlandse woord. De praktijkworkshops ‘Voorlezen met gebaren’ of ‘Taalachterstand en gebaren’, een lezing of kennismaking op maat behoren tot de mogelijkheden.
Aanvragen
Voor ouders & kinderen
Een workshop(reeks) bedoelt voor laaggeletterde ouders/verzorgers die wat extra steun kunnen gebruiken op het gebied van communiceren met een jong kind (0-4 jaar). ‘Spelen met gebaren’ biedt een afwisselend aanbod van spelvormen, voorlezen en liedjes zingen met gebaren erbij. Op een laagdrempelige manier werken wij samen met de ouders en kinderen aan het Nederlands taalgebruik in het dagelijks leven. Ons motto is ‘Samen spelen, samen gebaren, samen lezen en samen leren’. Wij koppelen de Nederlandse woorden die horen bij puzzels, knuffels, boekjes en het dagritme aan de gebaren. Iedereen kan gebaren!
Aanvragen