Medisch/MediSign

Workshops en cursussen gebarentaal speciaal ontwikkeld voor artsen, verpleegkundigen en paramedici, compleet met lesmateriaal (op maat). 

De producten van MediSign geven u meer inzicht in de taal, leefwereld en cultuur van doven en slechthorenden. Daarnaast bieden de producten verdieping op het gebied van communicatie in het algemeen.
De workshops van MediSign zijn er in verschillende niveaus. U kunt kiezen voor een kennismakingsworkshop, een bredere workshopreeks of een verdiepende cursus. In deze workshops van MediSign leert u omgaan met de meest gebruikte gebaren uit de gebarentaal toegepast op de medische setting, wat u zo een extra hulpmiddel geeft om zich naast de gesproken taal op een andere manier uit te drukken.

Voor beroepen met nascholingsplicht zijn wij altijd bereid de moeite te nemen onze nascholing aan te melden bij het door u aangegeven beroepsregister (ADAP, V&VN, NIP, NVO, VGCt, FGzPt).
Anderstalig horende patiënten
Uit de praktijk is gebleken dat het toepassen van gebarentaal niet alleen de communicatie verbetert tussen u en uw dove of slechthorende patiënten maar ook tussen u en patiënten die de Nederlandse taal niet goed beheersen of zich niet goed kunnen uitdrukken in de gesproken taal.Gebarentaal is een visuele taal, de taal wordt zichtbaar gemaakt door handen, mimiek en houding. 
Lees meer... Aanvragen
Workshop kennismaking MediSign
De workshop van MediSign is een korte kennismaking met gebarentaal. In drie uur leert u een aantal basisgebaren. 
Lees meer... Aanvragen
Training niveau 1 MediSign
De training bestaat uit twee dagdelen. Het is een uitgebreide kennismaking met gebarentaal waarbij u een breder basisaanbod van gebaren aanleert die u direct in de praktijk kan toepassen. 
Lees meer... Aanvragen
Doof/SH patiënt
De cursus bestaat uit minimaal 6 lessen van 2 uur tot maximaal 8 lessen van 2 uur. Alle boven genoemde inhoud komen uitgebreider aan bod en na de cursus bent u echt instaat geheel zelfstandig een anamnese in gebarentaal af te nemen bij een patiënt! . 
Lees meer... Aanvragen