Anderstalig horende patiënten

Uit de praktijk is gebleken dat het toepassen van gebarentaal niet alleen de communicatie verbetert tussen u en uw dove of slechthorende patiënten maar ook tussen u en patiënten die de Nederlandse taal niet goed beheersen of zich niet goed kunnen uitdrukken in de gesproken taal.Gebarentaal is een visuele taal, de taal wordt zichtbaar gemaakt door handen, mimiek en houding. 
Gebaren spreken vaak voor zich en kunnen u dus op meerdere momenten ondersteuning bieden in de communicatie met uw patiënten.

Een workshop of cursus van MediSign leert u omgaan met de meest gebruikte gebaren uit de gebarentaal toegepast op uw medische setting en geeft u zo een extra hulpmiddel om u naast de gesproken taal op een andere manier uit te drukken. Wat een klein gebaar al niet kan doen, het zal u verbazen!