Educatie


Gebaren toepassen binnen uw educatieve kader op school, in de bibliotheek, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf? Het kan! Voorlezen met gebaren, keuzevak gebarentaal, projectweek met gebaren, stimuleren taalontwikkeling, aandacht voor de rugzakleerling, beroepsgericht, leren gebaren en zingen met gebaren.
Wij bieden een passend educatief programma waarin ontwikkeling, interactie, beleving en praktijk centraal staan.
Basisschool Een projectweek over de zintuigen, gebarentaal of communicatie? Wij bieden u de handvaten deze op creatieve wijze in te vullen. Nodig een van onze professionals uit om een deel van het programma op zich te nemen en uit te voeren. 
Lees meer... De mogelijkheden
Voortgezet onderwijs Maak een gebaar, omdat er een dove leerling is, samen gebaren plezier en binding geeft of u een projectweek organiseert over communicatie/zintuigen/gebarentaal.  Lees meer... De mogelijkheden
MBO / ROC Laat studenten hun cv verrijken met het keuzevak gebarentaal. Maar er zijn meerdere manieren om als school mee te werken aan de inbedding van de Nederlandse Gebarentaal in de maatschappij.  Lees meer... De mogelijkheden
HBO en universiteit Gebarentaal ook in uw curriculum? Zorg dat uw studenten zich kunnen profileren en bied het keuzevak gebarentaal aan. 
Lees meer... De mogelijkheden
Kdv / peuterspeelzaal Gebaren inzetten op het kinderdagverblijf geeft, naast dat het educatief is, veel plezier en binding tussen de kinderen en de leidsters. Gebaren bij het spreken verduidelijken wat je zegt en kan een kind net die extra zekerheid bieden.  Lees meer... De mogelijkheden
Bibliotheek Geef een andere dimensie aan het voorlezen! Samen, visueel, actief, praten met gebaren, beleven en interactie zijn de kernwoorden waar het in onze voorleesvoorstellingen en workshops om draait! 
Lees meer... De mogelijkheden